Naše usluge

usluga 01
Socijalni rad u domu

Mi smo osmislili cjelokupni proces i način rada stručnih suradnika na posve nov, inovativan i efikasan način.

Zbog manjka stručnog kada koji bi radio u domu za  starije, mi smo osmislili potpuno novi i efikasan način rada doma za starije. Širina i kompleksnost samoga rada u domu, zahtjeva od doma ne samo socijalnog radnika nego još stručnih suradnika koji bi sudjelovali u samom radu doma. Zato smo mi kao takvi prvi u Hrvatskoj osmislili efikasan način rada kao TIM koji pomaže u radu samoga doma.

Vaša kvaliteta i uspjeh je cilj cijeloga našeg tima, gdje u kombinaciji starih i novih ideja zajedno kreiramo novi dom za starije koji svakom korisniku pruža smještaj dostojan čovjeka,  a vlasnicima i ravnateljima domova stručnu podršku, savjet, te pomoć pri rješavanju kompliciranih i nekada neugodnih situacija.

usluga 02
Stručni tim

Svaki dom je specifična mikrosredina koja zahtjeva individualiziran pristup gdje je od iznimne važnosti upoznavanje funkcionalnosti odnosa,  specifičnosti po kojima se dom ističe te korisnika koji čine stup mikrosredina doma. Mi smo u radu s domovima prepoznali važnost individualnog, inovativnog i osobnog rada s našim domovima.

Socijalni gerontolog, socijalni radnik, radni terapeut, psiholog i odvjetnica su dio tima koji zajedno s timom iz doma uspješno radi na kvaliteti usluge.

Svaki dom za starije je specifična mikrosredina sastavljena od vlasnika/ravnatelja/voditelja doma, osoblja koje svakodnevno pomaže korisnicima te samih korisnika koji žive u njemu. Zato je svaki dom poseban na svoj način te su njegove potrebe drugačije.

Individualan pristup svakom domu je ono što čini stup našega rada. Mi shvaćamo da je svaki dom kao otisak prsta, na prvu se čini da svi jednako funkcioniraju ali njihov rad je u biti jako različiti te su njihove potrebe drugačije.

Mi smo prepoznali tu specifičnost u radu te tako i formiramo svoje timove.

usluga 03
Radna terapija u domu

Prema definiciji (WFOT, 2012.)

Radna terapija je  zdravstvena profesija koja promovira zdravlje kroz aktivnosti. Primarni cilj radne terapije je omogućiti osobama sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života. Radni terapeut postiže cilj kroz rad sa ljudima i zajednicom kako bi unaprijedio njihovu sposobnost za sudjelovanje u aktivnostima koje oni sami žele, u aktivnostima koje moraju izvoditi ili se od njih to očekuje. Također radni terapeuti djeluju kroz modifikaciju aktivnosti ili okoline radi bolje podrške izvođenja aktivnosti.

U našem timu radni terapeut preko planiranih aktivnosti za starije osobe omogućava starijom osobama da kroz aktivnosti održavaju svoje motoričke i kognitivne sposobnosti. Aktivnosti su raznolike te služe domu za rad, upoznavanje, druženje i poboljšanju funkcija samoga korisnika s čime automatski postižemo bolju kvalitetu života.

usluga 04
Dokumentacija i propis

Bitna stavka svakog doma su ugovori i ostali propisi koje dom vodi. Mi pomažemo domu da sva dokumentacija bude u skladu sa zakonom i pravilnicima, te da sve stavke dokumentacije budu u skladu sa radom struke gdje isti štite i korisnika i dom. Mi za vas preuzimamo vođenje administrativnih poslova (ugovori, kućni red, molbe, prekid/prijem smještaja, odluke, novi pravilnici na nivou doma.) Jednako tako preuzimamo komunikaciju sa nadležnim organima koji su uključeni u rad samoga doma.

usluga 05
Komunikacija sa članovima obitelji korisnika

Suradnja članova obitelji i doma je jedan od najbitnijih faktora za pružanje kvalitetne skrbi samom korisniku. Organiziranjem razgovora, sastanka, druženja i posjeta u dom pomažemo korisniku da se uspješno adaptira na novi način života u instituciji. Jednako tako pomažemo članovima obitelji da budu dio samoga doma kako bismo spriječili pojavu depresije, usamljenosti i tuge zbog preseljenja iz obiteljske kuće/stana u dom. Mi svojim dugogodišnjim iskustvom pomažemo korisniku da se uspješno adaptira na novi način života.

OBITELJSKI DOM ANA, KARLOVAC
ODLIČNA SURADNJA

Suradnja s timom Evidom nam je promijenila poslovanje. S njima se osjećamo sigurno, naši korisnici su oduševljeni aktivnstima a mi imamo pomoć u svim vidovima poslovanja. A kada nam socijalna radnica dođe u dom uživamo u druženju i smijehu. Evidom bi preporučila svima.

KUĆA SUNCA, KORNIĆ
ZADOVOLJNI KORISNICI

Suradnja s timom Evidom nam je promijenila sam rad doma. Uveli smo puno aktivnosti tako da su naši korisnici zadovoljni i aktivni. Što se tiče suradnje sa timom Evidom oni nam nude kompletnu podršku u radu te u radu s obiteljima jednako kao i u radu s korisnicima. Preporuke svim domovima. 

DOM ZA STARIJE GENOVEVA
SIGURNOST I CJENOVNO PRIHVATLJIVO

Otkada surađujemo ne moramo brinuti ni o papirologiji ni o praćenju zakona i pravilnika jer tim Evidom to radi za nas. Sama cijena suradnje nam je prihvatljiva pošto je Marija mislila i o tome da nama domovima ne bude prekupo, kako je rekla iz vlastitog iskustva. Što se tiče suradnje oni su tu za nas kada god treba. Preporuka svima koji žele sebi olakšati poslovanje. 

OBITELJSKI DOM ZELINGRAD
SVE PREPORUKE

Od prvog dana surađujemo s Marijom i njezinim timom i mogu reći da smo i više nego oduševljeni suradnjom. Socijalna radnica nam dolazi u dom, izvješća su odlično pisana a i sve ostalo što nam treba Evidom je uvijek tu. Marija zajedno s ekipom ulaže ogroman trud u poboljšavanje i olakšavanje rada.