BESPLATNA AKTIVNOST ZA KORISNIKE DOMA

EVIDOM-SOCIJALNI-RADNIK-e1649268126925

SOCIJALNI RADNIK KAO STRUČNI SURADNIK

U našem timu se nalaze 4 stručna suradnika koji vam pomažu u radu uz socijalnog radnika.

Naš rad se odvija na dva načina. Ovisno o županiji u kojoj se nalazi vaš dom. Pošto je sam Covid polagano napusti naše domove, tako smo i mi počeli dolaziti kod vas. 

A koja je cijena?

Što se tiče cijene, napravili smo ju takvu da vam bude prihvatljiva, te pošto je ugovor o suradnji a ne ugovor o radu cjenovno smo puno pristupačniji za vas.

Za suradnju s nama je dovoljno ispuniti UPITNIK te ćemo vas kontaktirati u najbržem roku.

A što ako mi trebaju samo aktivnosti?

Ako vam trebaju samo aktivnosti koje biste provodili u svome domu, pripremili smo paket aktivnosti za vas koje kreira naš radni terapeut. Ako  vas zanima cijena i ponuda ispunite UPITNIK i mi ćemo vas kontaktirati.

Besplatna aktivnost za vaše korisnike doma

*Vijesnici proljeća*

U sklopu projekta “aktivnosti za starije” koji smo osmislili i pokrenuli  s katalogom domova za starije (www.domovi-za-starije.com) i ovaj mjesec vam tim Evidom  poklanja jednu aktivnost za vaše korisnike doma.

Aktivnost možete provesti sa svojim korisnicima.

Svaka aktivnost koju osmislimo ima svoj cilj, koji nam pomaže poboljšati kvalitetu života korisnika. 

 

Ciljevi ove aktivnosti su :

– produktivnost, osjećaj korisnosti (prevencija depresije)
– stimulacija i aktivacija korisnika
– izražavanje osjećaja i ekspresije
– jačanje grupne pripadnosti i dinamike
– poticanje međusobne interakcije i komunikacije
– poticanje/održavanje čitalačkih vještina
– poticanje/održavanje pismenog izražavanja
– jačanje osjećaja vlastite sposobnosti
– kognitivni trening (razumijevanje pročitanog, logičko zaključivanje, slijeđenje uputa)
– poticanje kreativnosti
– poticanje manualne spretnosti, fine motorike (hvatovi, vješto manipuliranje priborom i
materijalom)
– jačanje snage šake, preciznosti i koordinacije pokreta
– održavanje okulomotorne koordinacije

Uživajte u aktivnostima sa svojim korisnicima doma.

BESPLATNA AKTIVNOST-TIM EVIDOM
BESPLATNA AKTIVNOST-TIM EVIDOM

TIM EVIDOM- BESPLATNA MJESEČNA AKTIVNOST – vijesnici proljeća

Related Posts