Socijalni radnik u obiteljskim i privatnim domovima za starije

rpt

Donošenjem novog Pravilnika o pružanju socijalnih usluga ( NN 56/2020 ) uvodi se i obaveza zapošljavanja socijalnog radnika u manjim obiteljskim domovima. Jednako kako su i ostali privatni pružatelji usluga smještaja ( obrti, doo, jdoo, udruge, ustanove) do sada morali zapošljavati istoga, jedina razlika u zapošljavanju socijalnog radnika su sati rada i opis rada u domovima s brojem korisnika manjim od 50. 

 

Zašto je pravilnik pisan tako da nema razlike u radu socijalnog radnika u privatnom i državnom domu?

“Ekipa” koja je pisala pravilnik nije u pravilniku napravila razliku između rada u velikom domu na puno radno vrijeme i u manjem domu na 0,2 na 20 korisnika.

Naše mišljenje je da “Ekipica” za donošenje pravilnika nije znala koje bi poslove njihove kolege trebale raditi u domu manjem od 50 korisnika, pa su jednostavno ostavili na izbor vlasnicima i socijalnim radnicima da se sami snađu. 

Koji su izazovi rada u manjem domu? 

Zajedno s kolegama socijalnim radnicima došla sam do razlika u radu u državnom domu i rada u malom domu, te koji bi opis poslova bio u manjem domu, u kojem bi socijalni radnik mogao pomoći podići ne samo kvalitetu rada nego pomoći pružateljima usluge u raznim situacijama. 

Koje su zadaće socijalnog radnika u državnom a koje u privatnom domu za starije?

SOCIJALNI RADNIK U DRŽAVNOM DOMU

 • prihvat i upoznavanje korisnika s novom sredinom, 
 • te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije
 • pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, 
 • suradnja s obitelji korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, 
 • organiziranje i suradnja u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, 
 • rad sa stručnim i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima u cilju učenja o specifičnostima rada i ophođenja sa starijim osobama, 
 • prikupljanje dokumentacije vezane za prijam, 
 • vođenje evidencije i davanje izvješća o korisnicima

SOCIJALNI RADNIK U PRIVATNOM I OBITELJSKOM DOMU 

Rad socijalnog radnika u malom domu 

 • Podrška i savjetovanje predstavnika doma /vlasnika
 • Pomoć pri adaptaciji korisnika na nove uvjete i novi način života u domu, gdje je naglasak prvenstveno na korisniku i održavanju autonomije i samostalnosti korisnika
 • Organiziranje aktivnog vremena korisnika, te provođenje individualnih planova za svakog korisnika
 • Pomoć u planiranju poslovanja i edukacije za djelatnike 
 • Edukacija djelatnika i vlasnika/voditelja o starenju i starosti te stresu koji se pojavi prilikom preseljenja u dom
 • Uvođenje novih i modernih načina poslovanja doma po uzoru na domove u EU
 • Podrška predstavniku doma/vlasniku  u vezi tumačenja pravilnika i zakona
 • Podrška prilikom inspekcijskog nadzora
 • Razgovor i savjetovanje obitelji korisnika te uključivanje obitelji korisnika u aktivan život doma

Kako pronaći socijalnog radnika? 

nedostatku socijalnih radnika smo  mi smo organizirali tim socijalnih radnika i socijalnih gerontologa koji će na nov, moderan i inovativan način pomoći u radu vašeg doma. 

U vašem domu oni rade kao stručni suradnici sa točnim opisom posla koji se individualno dogovara sa vama kao i cijena same usluge. Za vrijeme pandemije i zbog zaštite starijih osoba sav proces se odvija online, te ćemo nakon pandemije početi raditi kao što smo radili i prije nje. 

Za vas izrađujemo plan aktivnosti, mjesečne, godišnje i tjedne planove, izvještaje te naravno imamo i seminare kojima poboljšavamo kvalitetu doma za starije. 

Jednako tako smo pazili da cijena samog stručnog suradništva bude prihvatljiva, tako da s nama štedite  novac i živce. 

U slučaju da vam treba socijalni radnik  slobodno nam se obratite i ispunite upitnik .


Želim saznati sve o socijalnom radniku za svoj dom.